O projektu „Outside and inside“

V minulém školním roce národní agentura NAEP schválila účast naší školy v mezinárodním projektu Outside and inside, kterého se kromě České republiky účastní ještě 8 států EU – Estonsko, Litva, Lotyšsko, Finsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko a Itálie.

Cílem projektu je zapojit v rámci školy učitele z různých předmětových komisí, kteří budou spolu se svými žáky pracovat na rozmanitých tématech a to ve dvou etapách.

V první etapě - tzv. outside – se uskuteční exkurze, kde se nasbírají informace, které se zpracují v pracovních listech. Ve druhé etapě – tzv. inside – se tyto pracovní listy použijí ve vyučování.

Na projektu spolupracuje 11 učitelů, koordinátorem projektu je J. Vítková.

Zpracovávaná témata jsou:

1. Životní prostředí, jeho znečištění
2. Místa UNESCO v ČR
3. Židovská kultura
4. Druhá světová válka
5. Užití energie, její šetření
6. Kouření, jeho vliv na lidský organizmus
7. Místní léčivé byliny
8. Spravedlnost
9. Diskriminace

Projekt trvá 2 roky, výstupem bude společná pracovní kniha s pracovními listy všech zúčastněných států a současně pracovní kniha se všemi zpracovanými materiály v rámci školy, která bude k dispozici národní agentuře a použitelná při vyučování ve škole.