Návštěva rakouských studentů

dne 12. září 2011

        Naše město a zároveň školu navštívila skupina 26 studentů a 2 učitelů Ella-Lingen-Gymnasia z Vídně. Zmíněnou školu mělo možnost navštívit 25 našich studentů s učitelským doprovodem, a to v březnu tohoto roku.

        Mladí Vídeňané si v pondělí, první den svého pobytu v Novém Jičíně prohlédli město, kde jim v roli průvodců poskytli množství zajímavých informací žáci našeho gymnázia, včetně několika absolventů, a to v německém jazyce. Hned po prohlídce města odjeli všichni do malebného Štramberku,  ve kterém také absolvovali prohlídku, bohužel za značně nepřejícného počasí. Poté následovala večeře v Městském pivovaru – restauraci, která je věhlasná velmi chutnou typickou českou kuchyní.

Následující den skupinu přivítali členové pěveckého sboru gymnázia, následně zástupce ředitele školy, p. Zdeněk Man a pak následoval program:

  • prohlídka školy s cíleným sbíráním informací – soutěž, která byla posléze vyhodnocena,
  • kvíz zaměřený na vědomosti o České republice a Rakousku, ve kterém obstáli velmi dobře obě strany – rakouská i česká,
  • krátký program, ve kterém se představili žáci naší školy,
  • zumba jako odreagování po soutěžích
  • a oběd ve školní jídelně

        Po celou dobu pobytu rakouských mládežníků vládla mezi studenty obou zemí velmi teplá a přátelská atmosféra.

        V úterních odpoledních hodinách odjela skupina návštěvníků do Polska, kde absolvovala další program své pracovní cesty v rámci projektu Comenius.

        Tento krátký pobyt mladých Rakušanů u nás byl pro naše žáky další možností živé komunikace v cizích jazycích a příležitostí navázat kontakt a přátelství s žáky ze zahraničí, což se vzhledem k výborné atmosféře (   ) zcela jistě podařilo!


ĉ
Tomáš Orlík,
7. 12. 2011 8:20
Comments