Oblečení

Tyto historické kostýmy z lepenky byly vytvořeny pro účely natáčení videa k pracovním listům na
téma Let´s go to the castle´s parc a Let´s go to the historical centre. Obě videonahrávky se odehrávají
v minulosti v 18. a 19. století a proto jsme pro lepší přiblížení atmosféry dané doby vytvořili dobové
kostýmy z materiálu, který byl snadno přístupný. Výtvarně nadaní studenti vytvořili kostýmy
z lepenky a kusů látek a barev v podobě šatů pro historické postavy videa (císařovnu Marii Terezii,
jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského, architekta sloupu a arcibiskupa, postavu mladého
šlechtice a šlechtičny).Comments