Projekty‎ > ‎

Planetárium a hvězdárna v Ostravě (Vliv hluku světla a tepla na kvalitu života lidí)

Exkurze proběhla ve čtvrtek 24. března 2011 v dopoledních hodinách a zúčastnilo se ji 41 studentů ze tříd 1. A a 1. B a tři vyučující: Mgr. Martina Holubová, Ing. Jaromír Šípek, Mgr. Jiřina Drábová

V planetáriu studenti shlédli pořad Doteky světla, který je seznámil s podstatou světla a jeho vnímáním. Tento pořad se také dotýkal palčivého problému tzv. světelného smogu, což je přílišné noční osvětlení, které negativně ovlivňuje nejen astronomická pozorování, ale i rostliny a živočichy. Po shlédnutí pořadu následovala více než půlhodinová beseda s pracovníkem planetária, ve které ho studenti zahrnuli množstvím otázek týkajících se astronomického výzkumu a vesmíru. Na závěr mohli ještě studenti shlédnout krátký dokument Světelné jevy v atmosféře.

Exkurze v ČHMU měla dvě části. První část se týkala sledování počasí a podnebí. Studenti se mohli seznámit se staršími i moderními měřícími přístroji a metodami. Druhá část exkurze se týkala zamoření atmosféry průmyslovými zplodinami. I zde studenti mohli poznat řadu převážně moderní techniky pro monitorování čistoty ovzduší. Studenti měli o problematiku značný zájem, o čemž svědčí množství jejich dotazů. Někteří studenti si dělali písemné poznámky.


 Tip: Další obrázky získáte kliknutím na fotku.    
Comments