Piacenza - březen 2010

ve dnech 17.3. - 22.3.2011

Pracovní schůzka byla určena pro koordinátory všech zúčastněných zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rakousko, Itálie, Finsko, Polsko, Slovinsko, Česká republika), příp učitele, podílejících se na práci v projektu, s cílem zhodnotit a zkorigovat již zpracované pracovní listy.

Cíle:

  • Společně projít a zhodnotit každý pracovní list.
  • Podat návrhy na doplnění jednotlivých listů.
  • Stanovení termínů pro zaslání dalších pracovních listů (pracovní mítink v Kaunasu).
  • Seznámení s přehledem a obsahem exkurzí studentů k jednotlivým tématům.
  • Seznámení s programem následujícího pracovního mítinku v Kaunasu ve dnech 11.5. – 15.5. 2011.
  • Projednání obsahu příspěvků na projektové webové stránky.

Pracovní  část schůzky probíhala v dopoledních a odpoledních hodinách v prostorách budovy školy v Ponte dell Olio. Součástí byl rovněž program pro učitele zúčastněných zemí (exkurze do Piacenzi, provincie  Parma, Milana, návštěva několika památek).

Pracovního mítinku se zúčastnily: J. Vítková – koordinátor projektu, pracuje na tématu „Energie“ a M. Hubová – pracuje na tématu „Diskriminace“.

Comments