Piaseczno - říjen 2010

ve dnech 25.10. - 29.10.2010
 

Pracovní schůzka byla určena pro koordinátory všech zúčastněných zemí (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rakousko, Itálie, Finsko, Polsko, Slovinsko, Česká republika) a učitele těchto zemí, zastupující různé předměty s účelem projednat průběh projektu především v prvním roce jeho trvání.

Cíle:

  • Návrh a výběr témat společné práce pro jednotlivé předměty
  • Projednání formální stránky tvorby pracovních listů
  • Projednání způsobů komunikace (otevření webových stránek a blogu, e-mailová komunikace)
  • Stanovení termínů odevzdání prvního návrhu pracovních listů - 10. 1. 2011
  • Stanovení způsobu evaluace průběhu projektu
  • Stanovení harmonogramu příštích schůzek

Pracovní část schůzky probíhala v dopoledních a odpoledních hodinách v prostorách budovy školy lycea v Piasecznu za účasti vedení školy, starosty a dalších zástupců města. V průběhu dopoledne nám byly umožněny také náslechy v různých vyučovacích hodinách. Součástí byl rovněž program pro učitele zúčastněných zemí (taneční vystoupení žáků školy, návštěva školní observatoře, exkurze do blízkého inhalatoria, Varšavy a do muzea Varšavského povstání).

Účast a zastoupení předmětů v pracovních skupinách:

  • J. Vítková – koordinátor pojektu, Nj, Rj, ekologie
  • L. Maňásková – AJ, biologie, zeměpis, fyzika
  • D.  Wanková – FJ, Dějepis, ZSV
  • O. Gášková- Aj, chemie

Příští pracovní meeting proběhne 1. - 4. 12. 2010 ve Finsku.

V září 2011 se uskuteční pracovní setkání na Gymnáziu a SOŠ Nový Jičín. 
Comments